Party Life:娘與Rock之間

九巴後人雷禮權五十三歲生日,早前喺銅鑼灣一間酒店大搞「勁大娘」生日派對。

「壽星公」帶頭扮嘢,變身國家元首、大明星,連大肚婆都扮埋,一晚轉六個Look,逾百賓客「奉旨」玩嘢,穿金戴銀、大紅大綠、有咁娘扮咁娘,將派對推向高潮。

另一邊廂,一個時尚首飾品牌,早前舉行秋冬騷,以巴洛克搖滾風格為靈感,為水晶注入型格能量。

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps