Money Views:新股送銀紙畀股民?

最近四周,已有18間公司成功在港上市,新股市場既熱鬧又擠擁,連擾攘多時的阿里巴巴,一直未定上市地,相關新聞繼續發不停,一單接一單。

阿里因港交所未就合夥人制度開綠燈而放棄香港IPO計劃,並將轉往美國,反反覆覆走了一大圈,重點其實得一個,就是上市之心昭然若揭。

企業千方百計都要招股上市,無非貪求上市所帶來的各種好處。每一本財務教科書內,起碼可列舉了十多廿項對公司和股東的好處,邢理強無謂在此浪費版位逐一解說,因為多數無太大閱讀價值。

搞上市針無兩頭利

惟值得點出的是,當新股上市成為市場焦點,股民樂此不疲地參與認購之時,請記着公司上市的各種動機中,應無「送錢畀股民」的一項。

借用股壇資深前輩的「厚黑學」睇法,股民能從新股賺到錢,最大原因就是原股東賺得更多,唔介意大家賺些少。若嫌此睇法太負面,就按一般的分析是新股無「蟹貨」,只要大家認定其前景,資金又夠充裕,炒上可謂易過借火,搭轉順風車又何妨。

針無兩頭利,有好就有壞,上市公司股東享受名利的同時,亦要肩負相當責任,邢理強希望同大家分享以下兩則故事。

一個是內地大型電訊設備公司華為,一直唔上市的原因,就是害怕員工在上市後變得太過有錢,失去對工作的熱誠。

另一則就是一個富豪手持多間上市公司,但同時有間規模好大的私人公司,遲遲都唔上市,原因是這間公司好賺錢,每每以低價投資項目,湊大之後才賣項目予上市公司。

邢理強