Tim慳學費幫囡囡退學

樂隊Dear Jane昨日三缺一到電台宣傳新歌《哀的美敦書》,提及第三波疫情大爆發,主音Tim表示會減少與囡囡外出,更自爆已幫本來就讀N班的囡囡退學:「最初話停學一個月嗰陣,就覺得唔對路退咗學,慳番啲學費,9月已經有學校收咗讀K1,但唔知開唔開到學,要睇大家夠唔夠力量撳實疫情。」又笑言囡囡現時「自由身」玩得好開心:「上星期諗住去主題樂園玩,但Feel到今次好勁,就取消咗。」

講到新歌,三子抵死大爆新歌是缺席結他手Howie的自身故事:「梗係等佢唔喺度講佢!之後會同導演反映吓,或者拍個MV外傳,搵佢做番男主角。」Tim又透露年底推出大碟,幸運地沒有因疫情影響做碟時間。