Fun外情

抱狗贖罪:41歲英國巨胸女模佐敦喺新真人騷《My Crazy World》,向29歲男友Kris Boyson坦白承認曾經背住佢偷食兩次,Kris傷心咁話佐敦做咗佢偷食前夫Kieran Hayler對佢做過嘅事。佐敦之後抱住隻狗向Kris道歉:「我淨係想講我為一切講聲對唔住。」Kris回應:「依家再講都冇乜意思啦係咪?」

女神同你「滾」

韓團Super Junior嘅36歲成員金希澈今年夏天狂煲內地新版《倚天屠龍記》,瘋狂迷戀新版「周芷若」、內地女星祝緒丹!日前希澈去上海出席活動,終於首次見到夢中女神,佢哋除咗影合照,仲一齊打邊爐,唔少粉絲見到佢有得同女神用餐都好「葡萄」,仲搞笑話可以同偶像撐枱腳,簡直係追星嘅至高境界!

埋嚟隻揪!

日本女星高畑充希最近為NTV電視台擔正新劇《同期的櫻》口碑唔錯,但戲外竟然傳出佢同合演嘅相武紗貴鬧不和!高畑尋日就喺Instagram上載互毆嘅相,唔通不和係事實?但係轉個頭,高畑又公開兩人攬頭攬頸嘅相,仲大讚相武係女神,唔止冇不和,仲好老友添!