Karl幫趙哲妤母女搵Job

「綠魔」許嘉浩(Karl)昨日為網絡微節目《樓上浩發現!》錄影,並邀請曾拍攝無綫節目《有樓萬事足》的賴彥妤任嘉賓。Karl透露將以「一條龍」形式製作,介紹本地樓上舖給內地遊客:「每集五分鐘,都有一萬蚊人民幣酬勞,但妝頭同所有製作要自己搞晒!」對於好友趙哲妤近日帶同愛女返港,Karl表示日內會探望對方:「有贊助商畀BB車同BB用品佢。(請佢上節目?)會!都會幫佢搵母女檔活動,但都要等佢適應咗香港先。(有問對方BB嘅爸爸問題?)佢話依家唔理呢啲嘢,最重要係母女平安。」即將大學畢業的賴彥妤則揚言會努力工作,盡快實現買樓目標,預算花400萬元買新界樓。