Lisa S.狂掃升cup bra

Lisa S.在內衣展上看見能連升兩cup的bra,感到十分驚奇,揚言需要它,還說:「我要買十個呀!」自嘲是飛機場的Lisa坦言老公吳彥祖從來沒有投訴她平胸:「我講過好多次要隆胸,但老公話我去隆胸就唔同我講嘢,除非我生完BB後胸部下垂先可以隆胸。(咁老公有冇威脅你若隆胸就離婚?)我唔想佢唔開心,我想keep住我老公,所以一定唔會隆胸,但若果佗BB就可以有九個月大胸脯了。」