Market Insight:港股沽貨有先後次序

美國上周稱下月對中國新增關稅,中國就馬上放軟手腳,讓人仔「破七」,美國亦不甘示弱,立即將中國列入匯率操縱國,雙方拳來腳往,貿易戰變成持久戰的機會率上升,睇怕港股都唔會有運行。

事實上,中資股佔港股比例咁大,如今中美開打,中國經濟明年增長能否「保六」頓成疑問,加上人仔「破七」後,難免增加港股被重估的機會,都未計香港政治事件未見解決迹象的影響,故即使恒指昨日即市跌幅收窄,惟從基本面分析,港股中線前景不容樂觀,反之每次反彈之時,其實都係趁高沽貨的機會。

咁邊類股份一定要先沽為妙?睇番上述因素,重人仔資產、受貿易戰影響最大的板塊要最先沽,受香港政治事件影響的板塊為次,最後就係民生股。前者方面,好似內房股、中資航空股、手機設備股、中資金融股等,都係首要沽出板塊,因為受影響程度較大。

大藍籌宜伺機減磅

至於本地地產股方面,雖然近期沽壓較大,但始終有美國減息因素,以及受樓市剛性需求,且以未來幾年樓宇供應唔多之因素支撐,急跌一輪後,短期內再急跌機會反而不大(要注意只是不急跌,並不代表不會慢慢落)。

最後,好似民生消費股如飲飲食食及低價消費股如快餐股等,受香港經濟前景轉淡因素影響,反而有機會有驚喜,大家樂(00341)、大快活(00052)及維他奶(00345)等一眾股份,股價短期雖然跟隨大市受壓,不過未來跌勢未必會太急,沽貨可以等反彈先出手,唔需要賤價賣貨。

當然,如果手上仍然持有藍籌重磅股,如騰訊(00700)、建行(00939)及中移(00941)等,尤其是重倉者,則應逢高沽出為妙,因為指數中線唔多樂觀,相關藍籌股都唔會有運行,所以就算唔全部沽出,都要減磅一半以上,以降風險。

古勝