Market Insight:聯想做好本業 打翻身戰

美國貿易談判代表已離京返美,好明顯雙方尚未達成共識,皆因美國開天索價,中方實在唔易招架!無論如何,美方話已說出,執行也要有個期限,相信五月份相關進展足以引發市場動盪,各位股友要綁緊安全帶!

周一港股都係半生不死,恒指喺30,000點關浮浮沉沉,全日高低波幅346點,指數唔夠波幅兼難捉摸。最慘呢期唔係冇板塊異動,但多半得一、兩日貨仔甚短癮,惟有限注跟炒,等爆邊先至再加注,小心駛得萬年船。

多面思考 量力而為

執筆時傳來恒指公司話將同股不同權公司納入恒生綜合指數選股範疇,第三季生效;換言之,將來會有符合條件的同股不同權股份成北水標的,可見近期互聯互通額度擴大幾倍,事必有因。不過,古勝喺度諗,龍頭科技股騰訊(00700)近排頹成咁,聽聞隻小米定價都幾進取,招股反應極具挑戰性。

呢啲高風險新經濟企業唔放喺A股市場上市,免得班內地股民又再喪炒出事。放喺港股經互聯互通渠道畀各方參與,到最終係益咗定害咗香港,在下並無水晶球,只係提醒大家,凡事要睇全面,外邊唱得更好抑或睇得差,都要有番啲保留,客觀分析,量力而為。

石藥集團(01093)將於六月取代聯想集團(00992)成為藍籌,石藥昨日再升5.9%,聯想跌3.2%,且其沽空額達1.3億元,沽空比率高達52%,睇怕後市穿底機會唔細,想撈貨都係要忍忍手為妙。藍籌股終於有隻具代表性的醫藥股,符合投資趨勢安排,只係石藥已累積唔少升幅,料短期會喺高位整固為主。

營運狀況漸見改善

至於聯想,個人電腦市場飽和、手機業務競爭激烈,併購轉型需時,係近兩年營運數據欠佳的原因。惟觀乎截至去年三月底止季度純利按年或按季均錄得增長,營運已有改善,可是大戶借中興通訊(00763)事件再製造利淡藉口踩多腳,先前的沽空可以收割獲利。

不過,提提大家,過去經驗顯示,被踢出藍籌的股份不乏否極泰來者,聯想更曾兩出兩入,都係以平常心看待,反正以聯想呢個內地一大消費品牌,只要業務整固漸見效,應有翻身機會!

古勝