Katy百變形「象」

美國樂壇天后Katy Perry出名形象百變,前日趁住母親節參與慈善電視節目大唱迪士尼經典金曲,佢今次又扮嘢同愛犬打扮成迪士尼動畫角色小飛象母子獻唱。準媽媽Katy攬住狗仔唱歌,母愛滿瀉!同日佢亦上載未婚夫奧蘭度布林送花畀佢嘅片。