Chris Martin 狄高達兩年情玩完

憑電影《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)成名的29歲美國女星狄高達莊遜(Dakota Johnson),與42歲英國樂隊Coldplay主音Chris Martin被爆分手,令身邊人大感意外!

狄高達與Chris被爆已於上月分手,結束兩年情,知情者透露:「本來兩邊仲傾緊訂婚,但男方依家講佢哋已經分手,令大家都好意外!Chris同狄高達都係好隨和嘅人,一齊時成日都好開心咁。」

愛得低調 分也低調

兩人戀情非常低調,首次傳出緋聞是於2017年10月,被拍到一起吃壽司,但對上一次拍拖公開露面已是去年11月。今年4月,知情者指兩人仍非常甜蜜:「Chris住喺馬利布,狄高達好鍾意去嗰度。佢哋有時同朋友一齊食晚飯,但多數係喺屋企食。佢哋又會一齊行海灘同喺附近散步,似乎好享受平靜生活,而佢哋亦愈嚟愈認真。」

Chris與美國女星前妻桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)育有14歲女兒Apple與12歲兒子Moses,離婚後關係良好,去年一家齊過感恩節,而桂莉芙更與狄高達共同聚會!兩人相處愉快,曾拍下笑容滿面的老友合照。