Amanda戴眼鏡 男友讚性感

名模Lisa S.與Amanda S.昨日出席於溥儀眼鏡專門店舉行的Balenciaga 2011春夏眼鏡系列預展,自言有近視的Amanda表示每當戴眼鏡時,男友會大讚她性感!她說:「佢話我似teacher,可能好多男人細個有呢類幻想。有次我去派對扮護士佢都猛讚我sexy。男友唔戴眼鏡個樣好似超人,雖然超人唔係我嘅幻想,但男友喺我心目中係superman!我嘅幻想係水手,可以叫佢扮,但not for sexy, just for fun!」

而Lisa則說聖誕至年底自己和老公吳彥祖也很忙,希望聖誕節當日能抽空慶祝。至於同場的名媛邱李茂琪表示聖誕會和家人在日本度過,屆時愛玩魔術的兒子會選購有關道具,她說:「佢會拍埋短片上YouTube,女兒就做茄喱啡,囝囝都有玩過切手指嘅魔術,初時佢仲驚過我!」