JM細膽拒跟老闆鍊番轉

「模Art」Janice Man(JM)昨日出席奧海城活動時被公關指遲到近一小時,但她堅稱自己向來守時,其公司工作人員即時緊張解圍,指可能溝通上出了誤會,Janice受寵程度可見一斑!

昨日Janice Man以代言人身份出席DOCTOR KITS化妝活動,原定大會通告是中午十二時,但等了四十分鐘活動還未有動靜,於是向公關查詢活動何時開始?公關稱因Janice還未到場,故活動才未開始,最終Janice在下午一時才現身。問Janice為何遲到一小時?她即緊張地說:「我冇遲到,我通告係一點鐘,(但公關話你遲到喎?)我一早就去咗salon整頭,我係準時到架,可能中間有啲誤會,一陣我都想問番係邊度出錯。」

問Janice平日工作有沒有遲到?她說:「冇,除非有意外塞車,我一向工作都好準時,(會唔會提早出門口?)每次做嘢公司都有司機嚟車我,所以每次都好準時,都唔使太擔心,我覺得準時好緊要,做嘢最基本就係要守時。」

愛揸車唔使男友接

談到老闆黎明以五百萬買了一架法拉利,她聽罷即說:「好戥佢開心,佢不嬲都鍾意靚車,其實好多人都有儲車習慣,但我自己就冇。」記者笑言她可要求老闆「載一轉」?她指自己很膽小,不敢坐快車,自己駕車也開得很慢。問到可會坐男友車?她說:「我自己揸車多,因為愈嚟愈獨立,而且一個人揸車自由啲,聽吓歌當減壓。(好似同男友感情好淡?)唔係,我鍾意自己揸車架!」至於可有試過駕車時被陌生人搭訕?她笑說:「隔住玻璃點會,(追你車?)我唔會同人鬥快。」

文:名人組