Laura Fygi愛香港開騷必經之路

荷蘭爵士天后Laura Fygi,日前來港為本年美酒佳餚巡禮作開幕嘉賓,她接受本報專訪時表示對香港印象非常好:「其實我嚟過香港幾次,覺得香港真係好好,有好嘢食又有得行街。而且香港嘅fans好熱情,令我感到好溫暖。」

問到Laura明年有甚麼計劃?她說:「下年我會推出全新大碟,今次係我首次同Big Band合作灌錄,大概於三月推出,五至六月會舉行巡迴演唱會,到時會到不同嘅亞洲城市表演,亦會再嚟香港開騷。」喜愛Laura的朋友萬勿錯過。