HotCha讀情書眼濕濕

藝人梁舜燕、石修、組合HotCha及EO2的Eddie昨日現身電台舉辦的《五十歲的情書》徵文比賽頒獎禮,Winkie在讀出得獎作品時感動落淚,連鐵漢石修亦不禁眼濕濕。Winkie說︰「尋日收到啲信時,已經知死梗,因為好感動,諗起自己過咗身嘅爺爺,所以應該珍惜身邊家人,唔好怕尷尬,要同佢哋講我愛你。」