o靚模踩過界 A. Lin學戲露「峰」芒

最近新舊八模A. Lin、Mia與周秀娜師弟Bro5齊齊跟彭秀慧學戲,由於穿上鬆身低胸背心的A. Lin過分投入,幾乎走光都懵然不知,而只上過幾次堂的Mia則對演戲大叫過癮!

日前周秀娜師妹A. Lin、Mia同Bro5齊齊跟著名舞台劇演員彭秀慧學戲,導師教他們用身體某部分位置牽着走路及用身體搵其他平衡點支撐,目的讓他們明白如何利用身體表達角色,由於穿鬆身背心的A. Lin十分投入,連酥胸半露都懵然不知。初入戲門的Mia雖只上過幾堂,但她直言非常過癮:「感覺好新鮮!以前做Model淨係會諗點擺靚甫士,嚟上堂就要七情上面,唔使理個樣點,當畀老師讚有進步時成功感好大!」

Mia體會母愛

對於近日港人於菲律賓發生的慘劇,身為潮媽的Mia覺得救小朋友的太太非常勇敢同偉大,她表示:「我都係媽咪,好明白細路生命比自己更緊要,事件令我更加好好愛惜同佢哋一齊生活嘅日子。」

A. Lin則對當地政府表現非常不滿,她說:「唔覺得佢哋有珍惜生命,行動又『Hea』,令人愈睇愈嬲,而且仲未有個好好嘅回覆。我完全無晒去菲律賓興趣,如果要去都要請私人保鏢,覺得當地冇保障!」

文:專案組 攝:黃叔榮