Sammy儲「子彈」迎娶盧巧音

樂隊Kolor日前到電台接受訪問,期間成員Sammy被問到是否今年內落實跟女友盧巧音(Candy)拉埋天窗?他說:「依家儲定『子彈』先,我哋都希望註冊同擺酒可以同時間進行,唔許可就結婚先!(求婚未?)呢啲唔講住,講咗就冇乜驚喜!(生番個虎年BB?)趕唔切,隨緣啦!」

而Candy除了是Sammy女友外,更是Kolor的御用造型師,一手包辦Kolor新碟的服裝指導,Sammy說:「Candy本身對時裝好有興趣,所以我哋都任佢『舞』!」Kolor又稱會逐月把新歌放到網上給歌迷免費下載:「吊吓癮先!新碟預計會喺六、七月推出。」