C朗Chok住爆笑

C朗經過兩日休息終於回復狀態,出席恒大訓練基地啟用儀式不斷Chok樣自娛,喺球隊訓練前記者會,不論球隊同私人問題都有問必答,話嚟緊歐洲足球先生選舉,有信心可擊敗美斯及沙維當選,又話八月中嘅西班牙超級盃對皇馬好重要,必定要全力爭勝,仲親口承認自己會幫小C朗換尿片。

對於皇馬新球季情況,C朗話暫時好難答,因為要過一段時間先可以同上季比較,但佢認為球隊唔使再買攻擊球員。至於世界盃外圍賽抽籤,葡萄牙同俄羅斯一組,C朗表示對葡萄牙出線非常有信心,因為國家隊有好多好球員,可以取得好成績。

會同BB換尿片

記者會上亦有私人問題,有人問到C朗打得一手好乒乓波,識唔識中國乒乓球手,C朗聽完問題即刻哈哈大笑,答案仲好鬼馬:「認得,但係我嗌唔出名,因為中文發音好難,不過我真係知道,我認得出佢哋o架!」另外,佢就承認有時候會同BB換尿片。