Party Life:創星立業:家電品牌周年晚宴

家電品牌可以做到四十五年確實唔容易,當然要賀一賀,而呢次晚宴唔單止變成老友聚會,話題亦離唔開環保同慳電。梗係喇!氣候暖化,影響奇大,絕對唔能夠輕視,環保已成為大家生活嘅一部分。