Party Life:華儷登場

東華三院早前舉辦146周年慈善晚宴「夢儷百老匯」,一班董事局成員於華麗璀璨嘅燈光之下化身不同著名歌劇角色,為慈善施展渾身解數,整晚徘徊於經典樂曲之間,恍如度過一場置身於歌劇院中嘅優雅盛宴。

人生最樂,莫過於夢想成真。香港福建同鄉會永遠名譽會長莊哲猛嘅細女莊莎娜才華洋溢,早前她宣布推出自家珠寶品牌同埋一錶七戴嘅陀飛輪錶,城中名人及親友拉隊去支持,場面熱鬧。

第一手消息請下載on.cc東網iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps