on.cc東網電視:《正反論壇》激辯跨境童校網

【本報訊】今年小一派位,教育局推出「跨境學童專用校網」以分流跨境學童,大批雙非學童被派至元朗、屯門地區,反而又引起混亂,元朗區家教會主席何瑞眉指今年元朗部分學額撥予跨境學童,令不少元朗校網的學童派至天水圍校網,對五、六歲幼童而言車程太長。北區小學校長會主席陳紹鴻指雙非學童雖被派至其他地區,但不少家長並無前往註冊,導致北區出現叩門潮,建議當局明年即使再實施「專用校網」,亦需先解決跨境校巴問題。

派屯門元朗 照返北區叩門

跨境學童未來數年持續飆升,北區學額不足問題已延伸至口岸沿線其他地區。北區小學校長會主席陳紹鴻及元朗區家教會主席何瑞眉今日於「ontv東網電視」播出的時事評論節目《正反論壇》,就此議題進行激辯。今年教育局要求元朗、屯門、大埔等地區共同承擔學額不足問題,撥出部分學額予跨境學童,但何瑞眉認為措施影響元朗區本地學童,「元朗人口逐漸增加,區內有三個校網,但相距四十五分鐘車程,如居住喺元朗嘅學童被派至天水圍,五、六歲小童如何面對災難性嘅返學情況?」

她又指,元朗區今年受跨境學童影響,令區內出現「叩門潮」,「家長都係想仔女喺所屬校網返學,我哋唔係唔歡迎雙非,但加班、加派,畀幾多學位雙非時,本地家長都無渠道反映,教育局亦無諮詢我哋。」她建議當局考慮復建區內早年被殺的屋邨學校,以解燃眉之急。

北區今年受惠跨境專網,本地學童可避免跨區上課。不過,北區小學校長會主席陳紹鴻指,不少已派至北區以外的跨境學童選擇重返北區叩門,教育局設立跨境專網時未有做好配套及宣傳工作,「派位時要有心思,住福田以至蛇口都唔同,從西部通道嚟嘅去屯門最近,至於住羅湖附近真係要派鐵路沿線」。他認為當局首要協助學校及家長解決跨境校車問題,「事先安排點對點嘅校車,跨境家長可以較放心。」

讀者欲觀看《正反論壇》內容,可登入東網電視網站,或在東網手機App的隱藏Menu Bar選按「ontv東網電視」。

第一手消息請下載on.cc東網iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps