E34車程長建議分拆

來往天水圍至機場的龍運巴士E34線,除於天水圍「兜兜轉轉」外,路線亦包括行駛元朗區,全程多達三十個站。天水圍居民侯先生每日乘搭該線往機場上班,指該線路程長達一個半小時,建議將天水圍及元朗路線分拆,「我上網睇番,屯門E33線都係十五個站,E34線嘅站多咗成倍!」

龍運巴士發言人表示,現時本港公共交通運輸政策並不鼓勵於同一地區開辦已有類似服務的巴士路線,以免服務重疊而浪費資源。

發言人又表示,由於天水圍已有路線E34提供往來該區至機場的日間巴士服務,現階段該公司並無計劃開辦其他線直接往機場。

「淨係天水圍都成卅萬人,一條線行晒天水圍同元朗真係有問題!」元朗區區議員周永勤指出,元朗區包括元朗市、天水圍及將會發展的洪水橋,以一條巴士線行走整個元朗區,無法滿足居民需求,建議龍運巴士將E34線分拆,縮減路程。

Money18新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率