Market Insight:二線REITs相繼落鑊

金融市場局勢變化之快,真係一日都嫌長,英國公投爆冷同歐盟分手,消息落實一刻衝去打畀經紀清倉,低位打晒靶的你今日肯定插緊大髀。市場波動早早平復,昨日英倫銀行更維持利率不變。當日講到脫歐世界末日一樣,基金公司Aberdeen旗下物業基金驚頂唔住贖回叫停,因市場冷靜,早兩日已恢復運作。

回帶睇番,世界同脫歐前有乜唔同?最明顯兩件事,係英鎊兌美元平咗一成,去英國濕平或有心在英倫置業,抵咗好多。另外,環球資金唔理三七廿一,統統湧往國債去避險,瑞士五十年國債更史無前例去到負利息。

在長期利率去到零甚至比零更低,咁代表咩?意味分析員衡量股票抵唔抵買,估值模型之中,一個重要的變數,無風險利率既然再試新低,只要英國唔係誇張到起幅牆同整個歐洲隔絕,純粹耍下政治手段,債券超買過後,好大機會出現股票追落後潮,尤其一切有「比較穩定」現金流及派息能力的,都會好似災難片裏面喪屍遇到小鮮肉一樣,瘋冚湧埋去咬。

睇見昨日創52周新高股份,收租股希慎(00014)及中電(00002),臨尾愈搶愈高,一個銅鑼灣大地主,另一隻悶得嚟業績點都有番咁上下,往績分別有3.7厘及3.4厘,較1.5厘都唔夠的十年期美債高出倍多,同金管局發的三個月期票據0.2厘相比,回報高出十幾倍,港美元無匯兌風險,可以了解何以吸引咁多好息之徒。

基金慣於好大棄小

對於營運模式更簡單,純粹收租減成本再減息的REITs,資金有迹象水向低流,由一線流向二線。昨日領展(00823)及置富(00778)「暫停」創新高,反而平時連「冧巴」都講唔出的二線梯隊──春泉產託(01426)、富豪產託(01881)、越秀房託(00405)以及陽光房產(00435)統統創新高。

佢哋往績息率分別為7.7厘、7.3厘、6.4厘及5厘,睇落係比兩隻大佬3.7厘及4.8厘高,其實折讓並非無因,春泉及越秀房託項目主要在位於內地的商用物業,經濟唔好租金有壓力外,亦要考慮人民幣持續貶值的問題。富豪產託受旅客增長放緩,收入亦有一定壓力。

揀來揀去,都係本地薑四平八穩啲。如果四叔隻陽光房產回報同置富差不多,在基金對投資目標市值好大棄小的傾向下,無理由唔揀番市值高陽光超過一個開的置富。

零售業續艱苦經營

租金過往幾年係咁升,雖然企業成本增加,但大媽消費力強,令金舖逼都逼唔入、名店要排長龍、藥房開到成行成市。租貴對做小生意的商戶百上加斤,但大型連鎖店可以拉上補下,個舖位靚,貴都一樣照租。

不過,內地經濟放緩下,大媽購買力今非昔比,兼且已轉移陣地,去匯水更吸引的地方如日本及英國掃貨,一窩蜂來港買奢侈品的熱潮已過成去,本地零售業持續放緩已成事實。

個別零售股昨日做好,莎莎(00178)及周大福(01929)分別升2.8%及3.4%,再睇番近幾個月走勢,其實唔少股份已由低位回升,莎莎個半月已反彈逾四成,周大福由二月開始形成上升軌。莎莎上月公布全年業績,純利大跌一半至3.8億元,仍用近6.8億元作派息,有分析就指,目的係以高息暫緩沽貨壓力。

然而,香港零售業面對的挑戰仍大,要吸引消費者消費先真正有助提升盈利,方可支持股價。

古勝