Express

美國鼓王湯美李近日受訪時揚言若特朗普連任美國總統,他將會搬返家鄉希臘,並在小島買屋住:「感覺到歐洲同全世界其他人都諗緊:『你哋(美國人)做緊乜X嘢?唔好再投票畀名人,應該搵番個真實嘅人去管理國家。』」

韓星宋仲基孭飛的科幻片《勝利號》原定夏天開畫,但受疫情影響一度押後至9月上映,無奈因疫情反覆,宣布再度延期!有指片商原本打算安排於12月上映,但昨日有指或會放棄在戲院上映,改在影視平台上架。