JW下廚被寸唔識開火

經常留在家中抗疫的歌手王灝兒(JW)秘密練兵做宅女廚師,密密鍛煉廚藝,又網晒與男友一起炮製的菜式,她留言:「留在家中,又係時候train我嘅cooking skills!哈哈,我整嘅粉絲蒸蟶子成功!」不過觸發她與男友公開耍花槍,男友寸她:「火你都未識開。」JW即反擊:「以後唔煮畀你食!」但她亦有網晒男友炮製的瀨尿蝦:「睇吓中間橙色全部都係膏!」男友再留言:「洗你都唔敢洗。」JW回覆:「呢個真係等你嚟!」