Kaia Gerber好學囡囡

美國前超模仙蒂歌羅馥嘅18歲人氣模特兒囡囡Kaia Gerber,早排喺社交網分享手臂紮住繃帶嘅自拍照,自爆遇意外,搞到手腕甩骹!日前佢又上載帶傷喺屋企泳池浸水,拎住平板電腦睇書嘅靚相,仲話推薦本書畀粉絲睇。