Clara吊吊揈加操

韓國35歲索爆女星Clara經常到內地賺人仔,但近期受疫情影響,未能繼續去內地吸金,反而多了時間做運動,Keep住最弗狀態!

Clara最近頻頻晒健身相,呼籲大家抗疫期間勤做運動,增強免疫力。前日,她就穿緊身衣大玩空中呼拉圈操,雖然難度頗高,但她駕輕就熟,大晒柔軟度與弗到漏的身材,有姿勢又有實際!