Clara忙過寫日記

舊年榮升人妻嘅韓國34歲性感女星Clara,一向都對自己嘅身材好有自信,皆因佢每日堅持做運動Keep Fit。尋日佢上載做運動嘅靚相,大晒S身形,仲話做運動可以畀身體有記憶同習慣,就好似每日寫日記一樣。