Judas主力寫歌未出碟

歌手羅凱鈴(Judas)昨日舉行直播音樂節目,透露現時努力寫歌,問到可趕得及今年出EP?她說:「仲差啲,今年未必出到。(今年有咩大計?)主要做好創作先,因為啱啱先掂創作。」提到6月6日將迎來25歲生日,她表示會提早與歌迷慶祝,問到當天是否留給另一半?她說:「冇諗,覺得工作為主,如果正日有工作會做咗先。(想佢畀驚喜你?)冇諗,不嬲都好平淡過。」