SM澳門延續紅館騷

樂隊Supper Moment(SM)前晚在紅館舉行尾場演唱會,主音Sunny哽咽多謝已故經理人Gary:「當時我哋喺Star Hall開騷,佢已經諗定我哋去紅館係大奇迹日。佢真係好好,但我哋唔會停喺度。」騷後受訪時,鼓手阿達坦言非常不捨,幸好2月23日將舉行澳門站,並透露Gary家人有來捧場。