FFx經理人Sam否認做馬伕

騎呢四人女子組合FFx早前突然玩拆夥,三女不滿經常耍大牌的Shirley並踢出隊,Shirley哭訴被屈,又爆前經埋人Sam逼她做女友時去爆房!Sam昨日在電話中承認與Shirley拍拖兩年,有親密性關係:「佢講嘅其他嘢我就唔評論。」Sam又否認追求隊中另一成員Christy,同時否認曾做「馬伕」逼女成員接客:「冇可能,完全冇咁嘅事,如果有我就唔使咁霉。」

Sam
  • Sam