Stephy慣被小方冷落

歌手鄧麗欣(Stephy)昨日現身海洋公園,與200名基層小朋友一同出席慈善活動。受訪時,自言愛小朋友的Stephy,被問到可有計劃與男友方力申(小方)生B,她指暫未有計劃。提到日前被拍到與小方拍新戲等埋位時,小方只顧自拍,懶理Stephy,她笑言:「佢成日都係咁o架啦,拍到最真實一面,好平常!」

此外,小方昨日出席兒童繪畫活動時,表示日後不會強逼仔女參與一些不喜歡的活動。雖然他泳術出色,但如果仔女對游泳無興趣亦不會勉強:「佢哋開心就得,唔識游水都冇關係。」