Bobby自嘲岩巉拒見樂易玲

無綫製作資源部總監樂易玲昨日踩場出席劇集《潮拜武當》活動,就歐陽震華(Bobby)不獲無綫續約一事作反擊,她稱與Bobby方面傾續約達五個月仍未有定案,又暗寸Bobby經理人Lydia未能做到面面俱圓,記者於是致電Bobby,他聲言不需要與樂易玲見面,絕對信任經理人,並自嘲岩巉,但與經理人很夾。

歐陽震華不獲無綫續約,Bobby經理人Lydia直斥無綫高層樂易玲親口說「有啱先搵你」,樂易玲昨日於劇集《潮拜武當》的油塘宣傳活動後現身,並對Bobby的事作反擊,樂易玲謂與Bobby方面傾續約傾了五個月,惟一直沒定案,又否認無綫不與Bobby合作,對於Lydia的指控,她說:「會議細節不便透露,可能係講嗰個意念同接收者有出入,我唔覺得誤解係咁大問題。」又暗寸Lydia應面面俱圓,為藝員爭取最佳利益。

繼續斟杏兒

談到目前由另一高層曾勵珍介入與Bobby傾續約,樂易玲承認說:「藝員傾番嚟,用得最多係製作部,所以要商量,依家由珍姐傾,傾好由我哋藝員部同佢簽約。」她又說會再跟進事件。至於胡杏兒的新約,樂易玲表示仍傾談中,一直傍實樂易玲受訪的企業傳訊部副總監曾醒明最後補充指,無綫從未講過不與Bobby續約。

只想攞公道

對於樂易玲的回應,Bobby昨表示不需要與她見面,傾約由Lydia負責,但又句句反問樂易玲:「冇咩誤會,只想拎番個公道,大家都係執着呢句(有啱先搵你)。咁呢個誤會係咩意思?我都想知點解,想學吓嘢,我做到依家都想知電視台運作。(樂小姐暗寸Lydia唔夠面面俱圓?)咁咪啱,我岩岩巉巉,咪同我夾。」Bobby指Lydia與曾勵珍熟,合約將交由她們處理,Lydia則至截稿前仍未回覆。

《潮》演員楊怡表示若Bobby不續約會感可惜,而將約滿的她未考慮離巢,但想發展內地市場。錢小豪指劇集播出後,多了不少師奶粉絲,更在街上被調戲。

文:影視組