Amy爆富二代硬上弓

前組合AD2成員艾美琦(Amy)昨日與仙樂都及網上電台主持人馬溱禧出席活動。低胸上陣的Amy,透露有位o靚模被自稱新加坡小姐好友欺騙:「自稱新加坡小姐嘅人,叫個o靚模去澳門玩,之後大家一齊上房,個新加坡小姐借去廁所閃咗,個o靚模最後畀個富二代住,好彩佢推開對方走甩,不過雙手就瘀晒。」