Amanda S. 習慣唔偷食

混血索模Amanda S.和Ana R.前晚一同出席時裝活動,英國首相卡梅倫夫人Samantha Cameron是該品牌的創意顧問專程來港出席。Amanda被問到早前被拍到跟男性友人用膳,遇見記者時表現驚慌,她解釋:「當日係一班人去食點心,嗰位係朋友,我平時唔驚記者,但我當時聽緊電話。」她笑言朋友見到記者很驚訝:「佢唔知咩反應,幾好笑,我仲好曳去偷望佢表情。」她表示老公不會介意她跟男性友人約會:「如果我出去飲嘢,老公想男性朋友送我返去多啲,因為男仔可以保護我。」她自言男仔頭多男性朋友,但與老公已一起十年,習慣了不會偷食。

而Ana就透露男友9月會有拳擊比賽,現在每天早上5時起床做Gym和跑步。問會否與男友一同跑步?她笑說:「唔會,我唔想流汗。佢依家三餐都係我負責。好多朋友話我係好太太,我好鍾意做家務。」