FFx@Cecilia預告寫真剝衫

o靚模組合FFx及NA40昨日出席活動,各成員身穿低胸短裙大騷事業線及長腿,與小朋友行天橋慶祝母親節。FFx表示今年書展將會聯同NA40推出寫真集,各個成員風格不同,必定滿足男粉絲需要,FFx成員Cecilia(鄒莉盈,圖左三)說:「喺寫真集入面,我哋會穿內衣、bikini同睡衣,仲會唔着衫添!」此外,Cecilia自爆失戀:「男朋友有小三,所以今年只係陪自己媽媽就可以。(點慶祝?)已經一早同佢飲咗茶同送咗按摩器畀佢。」