Alice B.恨做半裸美人魚

「第四代Canon甜心」Alice B.、郭秀雲及新鴻基地產代理有限公司租務總經理馮秀炎,昨日出席apm六周年夏日狂歡活動。以美人魚造型登場的Alice,笑言自己小時候常幻想自己成為美人魚:「覺得佢哋好靚,同埋喺水裏面好自由自在。(介唔介意喺戲裏面半裸扮美人魚?)唔介意,美人魚多數都有長髮遮胸。」另外,她透露自己很喜歡到海灘,問到她會否裸泳?她笑言在香港不會裸泳,但曾在泰國酒店的私人泳池裏,無上裝游泳:「冇人睇到都OK,不過有人睇到就唔得,我會怕醜。」而同場的郭秀雲透露自己將與哥哥走訪各地,拍攝有關海洋保育的短片。

另外,Alice前晚出席活動時,透露自己很喜歡喝啤酒:「我最多飲兩罐,有少少醉就會停。醉咗會坐埋一角,又或者不停咁笑。」