Cheryl為前夫2年內生仔

英國女歌手Cheryl Cole與前夫艾殊利高爾離婚9個月,但近排經常見面,日前更孖住出街,先去飲嘢又去燒烤。Cheryl更在28歲生日會上,當着賓客面前與艾殊利親吻,看來破鏡已慢慢重圓。有指二人會在2年內生仔,Cheryl媽亦已重新接受前女婿,艾殊利更同朋友講一定會再娶前妻,仲話Cheryl都想同佢再婚。另外,Cheryl向朋友嬲爆否認被舊愛Derek Hough飛,話係自己頂唔順對方有強迫症而飛佢。