RB土耳其浴任睇

樂隊RubberBand昨日出席校園活動,宣傳基本法,他們自言很喜歡與學生接觸,因為他們的心境彷彿都變年輕了。問到近期工作,他們說:「啱啱去完土耳其拍特輯,最特別係沖土耳其浴,係全裸。因為我哋唔慣有人望住沖涼,而且有個麻甩佬幫我哋捽老泥,啲水仲要係黑色,真係好特別。」主音6號表示沖土耳其浴很舒服,不過鼓手泥鯭並不同意。

另外,問到「鋒芝」事件,他們說:「佢哋兩個3月先聯名送咗個花牌賀我哋開騷,其實我哋同佢哋完全唔識,仲以為佢哋送錯。」