Avri Norwood百看不厭

有人話情況太混亂,導致眼花繚亂,所以睇唔到錶!咁如果有打工仔話因為睇緊寫真,所以分唔到心做正經嘢又得唔得呢?尤其係好似Avri Norwood呢類樣靚身材正嘅裸模,真係百看不厭呀!

最強「胸」器

相信男人第一眼見到Avri Norwood都會豎起手指公大讚靚女又好身材,難怪阿妹有新寫真推出時,巴打都會第一時間欣賞,但係每次睇完之後都會感到好亂,更加冇機會睇錶,皆因一手揸機一手篤芒,放大又縮小,真係好忙o架!另一邊廂,Avri Norwood真係好黑呀!黑到深不見底!大家咪誤會,阿妹嘅皮膚好白滑,只係佢最愛黑衫黑褲示人,造成強烈對比!若然你識得分黑同白,咁就真係唔好錯過喇!

2017年出道嘅Avri Norwood至今已拍攝過百輯寫真,擁有一對33D最強「胸」器,真係冇得輸!不過有人就話33D算咩巨乳?啱呀,但係戴上黑色Bra後卻散發出一股神秘魅力,而且極具殺傷力,成功將男士們征服!

失去幻想

Avri Norwood咁鍾意着黑色Bra,咁白色Bra又Like唔Like呢?佢坦言咪搞喎!但係有睇過阿妹嘅寫真的話,都知道佢有着過白色Bra登場,咁即係點呢?Avri Norwood解釋話白色代表純潔,但另一角度睇即係令男人冇幻想,咁就弊喇,裸模寫真係賣Feel,如果冇晒幻想,仲點會慢慢欣賞,甚至冇興趣睇。阿妹仲教路,上身着白色,下身就要配襯鮮色,等巴打可以多啲時間停留喺佢身上,不過到最後都係一絲不掛,阿妹深怕大家好快又會遺忘佢喎!傻豬嚟o架,阿妹質素超班,簡直係百看不厭啦!

精彩推介

簡介:其實Avri Norwood嘅寫真乜嘢顏色都有,不過最多係黑白兩色,而呢個網站就有好多阿妹嘅寫真免費任睇,仲諗?唔睇你蝕底!

網址:https://www.zishy.com/albums?tag_id=281&pa=2425495

Avri Norwood's Profile

出生日期:1993年5月21日

三圍:34D-24-34

身高:157cm

撰文:祖