Sammy Braddy剝到60歲

高官嘅120歲「長命論」,被炮轟可恥、涼薄。其實又冇錯,若然有百二歲命,咁60歲的確係中年噃!之但係眼又矇耳又聾都係中年,咁就咪話34歲嘅裸模Sammy Braddy年紀大喇,照道理佢都係啱啱成年之嘛!

瞓身演出

窮人除咗冇得揀,原來想認老都唔得,因為政府唔批准你老囉!咁各位以為千祈咪亂敬老,否則畀「中年人」星你兩巴,話你落井下石就唔好啦!既然老人資格年紀都要提升,照道理裸模年齡都要睇齊,好似來自英國嘅34歲Sammy Braddy,2008年加入裸模界,晒波超過10年,今日仲企穩裸模界,仲有邊個敢話佢老?如果根據高官嘅120歲「長命論」,Sammy仲有大把青春,可以有排剝呀!

但係巴打可以放心,當Sammy年屆60歲時,睇怕佢都冇力氣再上天下海拍寫真囉!而Sammy一直人氣咁高,皆因佢多年來瞓身拍寫真,除咗喺各大寫真網演出,官方網站亦每周更新一次,仲玩埋視頻直播,名副其實係賺到盡!

兩棲發展

好在Sammy Braddy係英國妹,當地有強大嘅裸模事業,阿妹可以靠自己得天獨厚嘅波哋搵食,若然吸納到一班長期支持者,將來仲可以食老本慢慢搣。唔係「葡萄」Sammy,確實係佢十年嘅裸模計劃執行得非常到位,當初由內衣模特兒做起,之後憑住天然32G巨乳殺入寫真界,展露兩球試水溫,點知反應激烈,人氣飆升。家陣Sammy除咗繼續做內衣模特兒,拍攝全裸寫真先係最吸金,兩棲發展,收入和味,唔使靠人養。

雖然有人話Sammy嘅相頭「熟」咗啲,睇得出年紀唔細,但唔好意思,如果60歲係中年嘅話,咁阿妹只係嫩模咋!

Sammy Braddy's Profile

出生日期:1984年12月31日

三圍:32G-25-35

身高:165cm

精彩推介

簡介:各位巴打既然乜都冇,唔差在使埋去,畀錢睇吓Sammy Braddy嘅寫真,起碼你會獲得一絲快感,唔通等到百二歲咩!

網址:http://www.officialsammybraddy.com/

撰文:祖