Porngatherer重質又重量

Porngatherer係一間成人娛樂公司,不過翻查佢哋網站並冇任何色情娛樂製作,偏偏佢哋又會推個色情搜尋網站出市場,睇落好古怪,亦冇巴打信會賺到錢,但事實佢哋好多人Like喎!點解?咪因為個搜尋引擎夠乾淨囉!當全球各國都成日話有黑客入侵,巴打部電腦又點會安全呢?再者囡囡當前,男人失去理智,即使防毒軟件話埋你知有毒,肯定你會衝入去博一博!正因為呢個「漏洞」令Porngatherer網站得以成功,官方表示喺Porngatherer網站上出現嘅鹹網,全部都經過佢哋多次嚴格審查,確保無毒兼無老翻先登出嚟介紹畀網友,最正係分門別類,想睇歐洲或美洲,大波定癡女,都幫大家整理好,官方仲好謙咁話佢哋係「重質不重量」,但觀乎佢哋過濾成千上萬嘅鹹網以及精選推介,個人認為應該係重質又重量先真!

撰文:祖

網址:www.porngatherer.com/