Zelda B後生扮老餅

本地有位自言對批評百毒不侵嘅半百「美魔女」出寫真集,好可惜一點不漏,巴打話想品評吓都唔得!而另一邊廂,有位細佢一個「Double」嘅俄妹Zelda B一開波就剝清光,由當日被冷言冷語睇死無運行,到今日喺歐洲大網擔正,波哋不變態度依舊,咁先係真正百毒不侵嘛!

從頭嚟過

做啲唔做啲,不如唔好做!任何囡囡都有權出寫真,但買嗰個想話「睇真啲」又無得睇,真係唔明嗰本寫真出嚟為乜?呢方面連只得25歲嘅Zelda B都明白啦!來自俄羅斯嘅佢,一直自信心爆棚,覺得有樣貌有身材仲有智慧,因此不甘一世做打工仔,希望趁後生出外闖闖,於是喺大學畢業後就飛過美國,想過參加選美又諗過加入娛樂圈,但世事邊有咁順利,正當阿妹喺美國準備開展人生新一頁時就認識咗一位俊男。Zelda喺訪問中自爆,後生女情竇初開,識到一位人生經驗豐富嘅才俊,好快就打得火熱,更幻想過放棄理想同對方結婚生仔,無奈熱戀維持一年過後,覺得一切嚟得太急太快,未有心理準備步入人生另一階段,結果主動斬纜,返到俄羅斯從頭嚟過。喺療傷時期,Zelda妹混混噩噩又一年,眼見身邊同齡姊妹都搵到人生目標,自己唔可以再無聊度日,決定要走捷徑追番失去嘅嘢!

美國響朵

走捷徑有乜快得過剝衫,Zelda話上網了解過裸模運作後,直接去Model公司自薦做裸模,因為阿妹夠狠,結果被Met-Art睇中,開拍多輯唯美寫真,當時深信機會到,好快就可以衝出國際,做一位成功Model,但廿幾歲嘅佢形象好老土,巴打一方面唔信佢,另外又嫌佢太土氣。Zelda對傳媒解釋理由係市場嫩模太多太濫,佢唔想被歸類為同一貨色,所以要扮熟女引起大家興趣喎!後生扮老餅,通常結果都係失敗,佢都唔例外,頭半年好多嘢撈,之後人氣急跌到冇人搵佢開工,但佢唔肯妥協,深信熟女形象有市場,堅持連胸圍底褲款式都要熟過人,直到舊年底,終於被Twistys及Digital Desire等網站睇中拉阿妹過美國搵食。人就係跟紅頂白,當佢喺美國響朵後,當日笑佢嘅巴打又轉軚支持,連Met-Art等網站都再次刊登阿妹寫真,計計數,Zelda一年寫真量急升到三十多輯,賣點始終係熟女,咁後生扮熟女就上到位,過多五年阿妹都係三十出頭,掉番轉扮後生女話唔定再爆紅多鑊喎!

精彩推介

簡介:上indexxx網站你會睇到Zelda歷來拍過幾多寫真,但你想睇靚靚高清寫真就要登入kindgirls喇!呢個網免費喪晒阿妹多輯高清寫真,圖多字少,仲有原相官方網站連結,啱睇先再去畀錢,抵呀!

網址:www.kindgirls.com/girls/zelda-b/1038

Zelda B's Profile

出生日期:1990年1月11日

三圍:34C-24-36

身高:5呎5吋

撰文:祖