Party Life:絕飾美女

靚女及靚鑽可謂天生一對。香港珠寶製造業廠商會早前舉行周年晚宴暨新一屆香港珠寶小姐總決賽,年輕漂亮嘅候選佳麗戴上設計別致嘅珠寶鑽飾穿梭會場,特別賞心悅目,令女士們霎時衝動為家中首飾珍藏再添新成員。

矜貴珠寶一向不乏捧場客,難怪有「亞洲寶石之王」之稱嘅俊文寶石無懼市淡,早前喺中環開設旗艦店,即刻吸引不少貪靚女士們挑選心頭好。

第一手消息請下載on.cc東網iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps