Ssmart dynamo 2+智能手帶戴出健康

想擁有健康身體,不少人會選擇做運動,但點先知道運動過量抑或不足呢?Oregon Scientific剛推出的Ssmart dynamo 2+智能手帶,能夠幫各位記錄運動量和分析活動,仲可以跟手機連結,每日郁動幾多一目了然。

手機App看數據

Ssmart dynamo 2+手帶可記錄行咗幾多路、卡路里消耗量等,輕拍兩下手帶表面便能切換訊息,更可透過藍芽與手機配對,利用《Ssmart Fit》App一次過睇晒所有活動數據。用家仲可將數據上載到facebook、twitter等社交網站,不過最得意係App內有得睇番自己嘅睡眠狀況,例如顯示睡眠時間、醒咗幾多次、甚至連深層睡眠都知道得一清二楚。

監測心率

智能手帶同時支援訊息及來電提示通知功能,當有朋友打電話來,或者WhatsApp有新訊息,手帶即可顯示文字提示用家。另具備追蹤功能,當手機離開手帶約10米範圍,手帶便會震動提醒用家帶電話,相反手帶唔知擺咗喺邊亦可透過手機尋找其位置,啱晒「大頭蝦」人士使用。最勁係佢支援ECG技術偵測心率,以手指輕按手帶表面的金屬片,即可顯示用家的心跳情況。

同場加映:Prysma投影時鐘

雖然不少人鍾意用手機睇時間,但睡房又點少得一個時鐘呢?同廠全新Prysma時鐘,具備資訊投影功能,鮮艷的光線將時間及溫度投影於空氣或牆壁上,並提供紅、藍、綠3色選擇。有趣的地方是3色機身的功能大有不同,綠色的Prysma G擁有數碼收音機功能,紅色的Prysma R備有雙重鬧鐘設計,至於藍色的Prysma B提供天氣預報。

撰文:黎子豪

攝影:莫文俊

查詢電話:2303 1889