BMW陳列車優惠價發售

今年股市、樓市持續暢旺,相信唔少人都賺個盆滿缽滿,想出新車的你要留意喇,日前收到寶馬(BMW)消息,多款陳列車即日起以特別優惠價發售,售完即止。此外,凡選講全新BMW 1系及323iA,更可享保險及上會優惠,如此着數,豈容錯過!

撰文:鄭浩文

查詢電話:3129 9000(BMW HK)