Market Insight:電訊股落後總有因

港股在七月份順利叩27,000點關口,上周五七月期指都算係喺高位結算,截至上周五止,七月份恒指升咗逾千點。今日如無意外,埋計以月度計指數將可維持高收,並且已是「七連升」,嚟緊可以挑戰○七年三至十月的「八連升」!

回顧呢次升浪,合埋雙眼唔大唔重磅唔買,贏錢的機會率好高,但有一隻巨無霸算係例外,就係中國移動(00941)!

買中移等運到好犯本

查實,三隻中資電訊股七月份表現都唔多精神,都係先跌後回穩,其中中移就落過80元關,七月下旬最威亦只不過係彈過上84.75元,以上周五收市價83.45元計,按月僅微升0.7%,真係睇見都唔多開胃。不過,總有人覺得,港股大漲小回,最終點都會輪到中移呢隻重磅股發力,所以做定好倉部署等起步。

古勝的睇法係,一隻股份積弱有其原因,在未見到資金大舉離開強勢股前,照計呢類弱勢股仍難有運行,除非行業整合方面有重大利好突破。正所謂「寧買貴莫買錯」,所以都唔太主張重錘跟進呢類弱勢股等炒上,免得犯本兼浪費銀彈,小注吼吓中長線輪證,叫做畀啲藉口等自己時不時留意吓,都還可以接受。

能源股神華係首選

八月份港股將進入業績高峰期,今日焦點應係滙豐控股(00005)業績。本來老散們都有憧憬,可惜睇見上周五友邦保險(01299)份業績靚仔,但股價卻跌近2%收場,唔多唔少打擊咗持倉信心。

在下相信,滙控業績唔會差,而焦點之一乃公司是否有新回購計劃。睇圖表六月尾股價突破後,一直沿10日線上升,短線若有回吐守得住10日線,可當短線整固論。

唔少中資板塊都輪流接力炒上,落後板塊除咗中資電訊股之外,電力股表現亦算係一個表現欠佳的板塊。理論上,內地經濟回暖,應該可以率先體現喺電力需求上。可惜從近期個別電力股最近就上半年發盈警可見,煤價回升打擊了業績表現,故見板塊氣氛持續跟唔上。

古勝相信上半年數據係滯後,到底電力需求改善的趨勢能否持續,甚而抵銷煤價上升的影響,大概第三季營運數據可提供更多指引。此外,有關重組成三大能源企業的進展亦宜密切留意。不過,若要選能源股,中長線首選還是中國神華(01088)。

領展有貨可以安心坐

領展房產基金(00823)擬就資產組合進行策略性評估,市場估計會將重整效益不大的物業賣走,套現用於減債、併購或回購股份。受消息刺激,領展上周五再創新高64.5元,收市則升1.8%報63.9元。

評估組合助提升回報

老實講,站喺營商的角度,領展班管理層表現真係幾出色,將舊物業翻新並強化現代化管理,成功提升租金回報,將缸瓦變成瓷器,若見回報率冇得再升,就善價而估,做佢股東年年財息兼收,都真係幾爽。之不過,作為一間將公家資產打包上市的公司,也許屋邨小商戶同居民都未必受落領展事事唯利的做法,一嚟翻新商場租金狂升,二嚟個個屋邨商場都好似倒模咁,全為連鎖式商店,消費貴又冇選擇,呢啲就係所謂的「順得哥情失嫂意」。

本來,冇大動作的話,在下認為領展價格去到60元邊,經已升得差唔多,誰不知最近又證實為資產組合進行策略性評估的消息,既然係咁,都無謂估頂,反正有貨繼續坐,冇貨就暫時觀望住,睇回吐承接再作打算。

古勝