IGG勁Chok散戶坐艇

以全配售形式上市的IGG(08002)昨首掛,股價勁「Chok」,曾飆67.85%,惟收市僅升10%,散戶坐艇,均指對網遊股怕怕;雲遊(00484)股價昨跌1.83%。另一間創業板新股—新銳醫藥(08180)下周五掛牌,全配售2.8億股,配售價0.25元,籌7,000萬元。

IGG首席運營官許元表示,公司主要開發收費遊戲,本年第三季遊戲充值收入為1,290萬美元,較本年首季增約三倍。現時註冊的活躍用戶人次為930萬。他續稱,上市集資所得將主要用於擴大研發團隊,長遠希望每年推出20至30個新遊戲,而今年全年則會推出約15個遊戲。他透露,每開發20個新遊戲,成本約需50萬美元,開發期每個遊戲約需6至8個月。

高追損手 股民怕咗

行政總裁蔡宗建表示,由於公司在歐美、亞洲、澳洲等地都有遊戲發行渠道,故目前正尋找具潛質的小型遊戲開發商。

IGG昨開市即見4.68元,其後升上4.7元的高位,較配售價2.8元勁升逾67%,惟收報3.08元,僅升10%,全日成交活躍,涉資9.31億元。由於股價勁「Chok」,不少散戶「坐艇」。散戶陸先生表示,「我班散戶friend好多都有入IGG,大約4元價位入,幾乎個個都輸錢,最少都蝕3,000元。」他呼籲,手機遊戲市場競爭劇烈,只適宜短炒。

葉先生亦指,「喺高位約4元入貨,豈料後勁不繼,收市跌咗咁多,下次有同類嘅新股都不會博喇」。廖小姐指,「見IGG升咁高諗住追入市啦,殊不知咁就中招!」。

匯融孖展超購百倍

另外,三隻新股「搶食」,匯融(01290)及卡賓(02030)昨日截孖展,匯融累計借出89.56億元,即超購103.74倍;卡賓及毅德(01396)相對公開集資均未足額。