Starry精叻鸚鵡扮聲學公公

小女團ALBS(A Little Bit Shy)成員蜜棗棗(Starry)亮相東網巨星節目《巨星Pet Pet》,介紹與媽媽飼養的灰鸚鵡「芝芝」。除了識講嘢,「芝芝」更學會聽從指令,聰明又抵錫!

現年10歲的童星蜜棗棗(Starry)指「芝芝」本來由公公飼養,公公兩年前去世後,改由她和媽媽照顧。雖然「芝芝」自小跟隨公公,但經過兩年相處,Starry和牠已建立了深厚感情,更成功訓練「芝芝」學會新技能:「公公之前好怕佢飛走,會搵個籠困住佢,所以『芝芝』飛得冇咁好,我哋放佢出嚟,佢就會不停撞牆。之後我哋日日放佢出嚟飛,佢就愈練愈好,依家飛得好好,仲識跟我指令飛嚟身邊!」

「恭喜發財」、「身體健康」

Starry母女非常愛錫「芝芝」,而「芝芝」亦非常乖巧,更不時模仿公公的語氣說話,令Starry與母親可以藉此緬懷公公,Starry說:「公公教『芝芝』講好多嘢,好似『恭喜發財』、『身體健康』等等。『芝芝』會學咗公公嘅語氣,雖然依家公公唔係同我哋一齊,但『芝芝』講嘢令到我哋成日都諗起佢。」

掛住你!出口術撩女仔

「芝芝」是雄性灰鸚鵡,性格乖巧聽話,今年已經17歲,但Starry指鸚鵡壽命可長達50年,笑指「芝芝」非常年輕!她又指「芝芝」是撩妹高手,懂得說「掛住你」、「好乖」等甜言蜜語,又會主動獻吻,氹得Starry非常開心!

《巨星Pet Pet》每集均請來不同藝人分享與「萌寵」相處之道,包括傅穎、廖碧兒、羅敏莊、李旻芳及胡琳等,寵物包括貓、狗、龜等各式各樣。節目在東網App及東網網頁免費播放,讀者可隨時隨地收看及重溫。

https://bit.ly/2Mhc11g