Barry Gibb自爆4歲時險被性侵

70歲的著名英國組合Bee Gees成員Barry Gibb,近日於訪問中自爆4歲時險被性侵,消息震驚全城!Barry小時侯曾於英格蘭與愛爾蘭之間的曼島居住:「我從未講過呢件事。當我4歲時,有個男人試圖性侵我,佢冇掂到我,但有其他嘢發生咗,其他小朋友都有同一遭遇,最後佢哋(警方)嚟到拘捕咗佢。」他憶述當晚凌晨4時被警察到床邊叫醒問話,自言事件對他來說仍好傳神,不過就未有進一步詳述,僅指細節令人不快。

他續提到後來與家人搬到澳洲:「於澳洲有好多受傷的回流士兵,就好似依家於戰爭中受傷嘅人咁,佢哋會揸車埋你身邊開車門問你:『你想唔想遊車河呀?』我當時已準備好,知道『捕食者』嚟咗,好快就學識講:『對唔住,我唔得閒。』之後轉身去另一邊。」