Bryana暗撻尼古拉斯霍特

與奧斯卡影后珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)數度離合的27歲型男尼古拉斯霍特(Nicholas Hoult),近日被傳搭上24歲《花花公子》(Playboy)索女Bryana Holly!有指二人撻着幾個月,起初於洛杉磯拍拖,現時密密孖住到外地爬山。Bryana仲做埋「跟得女友」,成日飛到倫敦見男友!知情人士指:「尼古拉斯將有五部作品推出,工作好忙,兩個好難夾好時間,不過只要可以見面就會好開心,四圍睇戲、睇騷、拍拖。」

Bryana曾與里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)傳緋聞,亦跟真人騷男星Brody Jenner一齊,現身對方節目,傳她今次勁享受低調拍拖。